Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 "Ūdens info" - uzņēmuma informatīva lapa
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Publikācijas
Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Jūnijs

Jūlijs

Septembris

OktobrisJanvāris 2018

Februāris 2018

Marts 2018

Aprīlis 2018

Maijs 2018

Jūnijs 2018

Jūlijs 2018

Septembris 2018

Oktobris 2018

Novembris-decembris 2018Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO" - 2017.gads

 

Janvāris  Aprīlis  Jūlijs  Oktobris
 Februāris  Maijs  Augusts  Decembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  
Uzņēmuma gada pārskati (Category, 14.09.2017)


SIA "Daugavpils ūdens" gada pārskati

2005.g.  2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g.  
 2012.g.  2013.g.  2014.g.  2015.g.
 2016.g.  2017.g.  2018.g.


Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO"

Janvāris Aprīlis  
Augusts  Novembris    
 Februāris Jūnijs Septembris
 
 Marts Jūlijs  Oktobris  Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO"

Janvāris  Aprīlis    Augusts         
Februāris  Maijs Septembris
 
Marts Jūnijs  Oktobris   Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO"

Janvāris   Aprīlis       Augusts             
 Februāris  Jūnijs  Oktobris  
 Marts  Jūlijs  Novembris  

 Uzņēmuma informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris      Aprīlis       Jūlijs Oktobris 
 Februāris  Maijs  Augusts  Novembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  

  SIA "Daugavpils ūdens"  informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris  Maijs  Septembris
 Februāris  Jūnijs  Oktobris
 Marts  Augusts  Novembris
Aprīlis    


SIA "Daugavpils ūdens"  informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris  Aprīlis  Jūlijs  Oktobris
 Februāris  Maijs  Augusts  Novembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  

 

Lapas: 1 2


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2019 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām