Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Publikācijas


Uzņēmuma informatīva lapa ŪDENS info - 2018.gads (Category, 20.12.2019)


Janvāris 2018;  Februāris 2018;  Marts 2018;  Aprīlis 2018;  Maijs 2018;

Jūnijs 2018;  Jūlijs 2018;  Septembris 2018; Oktobris 2018;  Novembris-decembris 2018


  Аtpakaļ pie saraksta


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām