Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Noderīgas saites

Noderīgos materiālus un norādes var atrast arī sekojošās mājas lapās:

www.vidm.gov.lv – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

www.sprk.gov.lv - Sabiedtisko pakalpojumu regulēšanas komisija

www.lvgma.gov.lv – Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centrs

www.vsi.gov.lv – Veselības inspekcija 

www.vvd.gov.lv – Valsts vides dienests, Daugavpils reģionālā vides pārvalde

www.daugavpils.lv – Daugavpils pilsētas informatīvais portāls
 

www.gov.lv - Norādes uz Latvijas valsts institūcijām

www.likumi.lv - LR likumdošanas bāze
 

www.europa.eu.int - Eiropas Savienības informatīvais portāls

www.esfondi.lv - Eiropas Savienības struktūrfondi

 

LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija) biedru mājas lapas

 Cēsis – www.vinda.lv
 
 
 
 
Rīga - www.rw.lv
 
Valmiera - www.valmiera.lv
 
Ventspils - www.udeka.lv


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām