Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Kapitālsabiedrības darbība   

Informācija par kapitālsabiedrības darbību  ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām

 

Juridiskais statuss un darbības veidi

 
Kopējā informācija par uzņēmumu
 
 
Nosaukums un juridiskais statuss
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DAUGAVPILS ŪDENS”
 
Reģistrācijas numurs, reģistrācijas
vieta un datums
 
 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā – 30.11.1991
Pārreģistrācijas datums Komercreģistrā – 15.06.2004
Reģistrācijas vieta –Daugavpils
Reģistrācijas numurs - 41503002432
 
 
Juridiskā adrese
 
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV -5401
Darbības sfēras
specializēts ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus Daugavpils pilsētas teritorijā un tuvākajos Daugavpils novada pagastos. Uzņēmums īsteno sekojošus darbības veidus:
 • dzeramā ūdens ieguve un attīrīšana;
 • notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
 • ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu apkalpošana un uzturēšana
 •  
  Īpašnieka nosaukums un adrese
   
  Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (100%)
  Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV -5401
   
  Izpildes orgāns
   
   
  Valde, valdes locekle – Jeļena Lapinska
   
   
     

   

     Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
  Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
  Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
  „Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
  Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām