Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Notekūdeņu attīrīšana

Latvijas Republikas parakstītās starptautiskās vienošanās apkārtējās vides aizsardzības sfērā, ūdens resursu aizsardzības daļā īpaša uzmanība tiek veltīta notekūdeņu attīrīšanas kvalitātei.
Daugavpilī notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu veic uzņēmuma “Daugavpils ūdens” speciālisti. Viņu darbības galvenais mērķis – nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu stabīlu un efektīvu darbu un samazināt piesārņojošo vielu daudzumu Daugavā novadītos notekūdeņos.

“Daugavpils ūdens” ziņā ir šādu pilsētas kanalizācijas sistēmas objektu ekspluatācija:

• 257 km kanalizācijas tīklu no keramikas, keta un dzelzbetona caurulēm d-100-1500 mm;
• 57 notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņu stacijas;
• notekūdeņu pārsūknēšanas galvenā stacija “Kandavas” ar jaudīgumu līdz 47 tūkst. m³/dienn.
• bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar jaudīgumu 22 tūkst. m³/dienn.(max-50 tūkst. m³/dienn.)

Notekūdeņu  attīrīšanas   sistēma  Daugavpils  pilsētā

Kopējās pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtas izvietotas pilsētas robežās un attīra:

• no uzņēmumiem un organizācijām ieplūstošos ražošanas notekūdeņus;
• saimnieciskos sadzīves notekūdeņus , ieplūstošus no iedzīvotājiem;
• lietus notekūdeņus no pilsētas centrālās daļas.

Notekūdeņu kompleksā attīrīšana tiek veikta , ņemot vērā Eiropā spēkā esošās notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes ekoloģiskās prasības. Bioloģiskās fāzes ieviešana tehnoloģiskajā procesā un pielietojamās efektīvās attīrīšanas tehnoloģijas  daudzkārt samazina Daugavā novadīto notekūdeņu piesārņojošo vielu saturu. Mūsdienīgas iekārtas ļauj vadīt tehnoloģiskos procesus  automātiskā režīmā un nodrošina sekojošus notekūdeņu attīrīšanas etapus:

Mehāniskā attīrīšana
Nodrošina minerālās izcelsmes vielu atdalīšanu ieplūstošajos notekūdeņos. Mehāniskās attīrīšanas procesā no notekūdeņiem atdala lielākos sadzīves atkritumus, suspendētās vielas un nosēdina smilti.Rezultātā  suspendēto vielu daudzums notekūdeņos samazinās 4 reizes.

Bioloģiskā attīrīšana
Nodrošina notekūdeņu dziļāku  attīrīšanu un iekļauj organiskās izcelsmes vielu atdalīšanu.  Bioloģiskās attīrīšanas procesā  speciālie mikroorganismi izmanto barībai sīkas organiskās  vielas un veido augošu biomasu, kas nosēdinās nostādtvertnēs izdalīšanai no procesa un turpmākai apstrādei.

Nosēdumu apstrāde
Tiek veikta uz speciālām ietaisēm, kur pārpalikusī biomasa (notekūdeņu dūņas) tiek sablīvēta un atūdeņota. Apstrāde samazina dūņu mitrumu  līdz 80% un trīs reizes samazina to apjomu. Tādā veidā apstrādātās dūņas ir nekaitīgas sanitārā ziņā un tiek izvestas uz dūņu nosēdlaukiem aiz pilsētas vai uz biogāzes staciju.Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām