Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Kontakti

Saņemt papildus informāciju par SIA “Daugavpils ūdens” Jūs varat izmantojot vienu no esošajām un Jums piemērotākajām komunikāciju iespējām:

Klientu apkalpošanas centrs
Darba dienās no 8.00 līdz  16.30. Jūs varat piezvanīt (tālr. 654 21568, 654 24761, 62103020) un saņemt konsultāciju ar mūsu pakalpojumu sniegšanu saistītiem jautājumiem.

• Uzņēmuma Dispečeru dienests (tālr. 654 24251) pieņem pilsētnieku zvanus visu diennakti jautājumos, kas  saistīti ar avārijas situācijām ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklos

Izziņas pa tālruņiem (Jūs zvaniet no ārzemēm, lūdzu pirms visiem tālruņu numuriem uzgriežat Latvijas kodu (+371))

Dežūrējošā dispečera diennakts izziņas, informācija par avārijas situācijām ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklos 
654 24251
Klientu  pieņemšana:
Darba dienās no 8.00 līdz 16.30

654 21568
654 24761
62103020
   
Pieslēgšana un atslēgšana no tīkliem. Tehnisko noteikumu sagatavošana un tehnisko projektu saskaņošana. Jaunu līgumu noslēgšana
654 22552
Tehniskas dokumentācijas pieņemšanas laiks
darba dienās no 8.00 līdz 10.00
Ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu remonts, skalošana un iebūve. Specautotransporta pakalpojumi
654 07521
Ūdens skaitītāju uzstādīšana, remonts un periodisko pārbaužu organizēšana    
654 23961
Ūdens kvalitātes laboratoriskā pārbaude
654 07503

 • Elektroniskais pasts
Ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija speciālos jautājumos, kuri nav atspoguļoti šajā pārskatā , Jūs varat nosūtīt ziņojumu uz mūsu e-mail pastu: kontakti@daugavpils.udens.lv vai nosūtīt pieprasījumu no mūsu speciālās mājas lapas: www.daugavpils.udens.lv


Pasta sūtījumi
Ja Jūs dodat priekšroku pasta sūtījumiem, lūdzu sūtiet visu korespondenci uz adresi:

SIA „Daugavpils ūdens”
Ūdensvada 3, Daugavpils,
Latvija, LV- 5401Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām