Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Rekvizīti

SIA “DAUGAVPILS ŪDENS”

Juridiska adrese

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV –5401

Vienotais reģistrācijas  Nr.
41503002432

PVN reģistrācijas Nr.
LV41503002432

Bankas rekvizīti:

Banka nosaukums
Norēķinu konts
Banka kods
Swedbank AS
LV65 HABA 0001 4080 5086 0
HABALV22
AS Luminor Bank LV05 RIKO 0002 0110 0469 4
RIKOLV2X
AS SEB banka
LV26 UNLA 0005 0006 0932 7
UNLALV2X
AS Citadele banka
LV56 PARX 0000 8724 7101 4
PARXLV22


 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām