Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Publikācijas


Ūdens INFO - uzņēmuma informatīva lapa (2017.gads) (Category, 29.12.2017)


Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO" - 2017.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

 Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Decembris

 


  Аtpakaļ pie saraksta


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām