Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Publikācijas


Uzņēmuma gada pārskati (Category, 15.10.2023)


SIA "Daugavpils ūdens" gada pārskati

2005.g.  2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g.  
 2012.g.  2013.g.  2014.g.  2015.g.
 2016.g.  2017.g.  2018.g.
2019.g.  2020.g.  2021.g.  2022.g.      

 Janvāris;  MartsAprīlis;  Maijs;  JūnijsJanvāris; Marts; Aprīlis; Maijs; Jūnijs; Jūlijs-Aigusts; Septembris; Novembris; DecembrisJanvārisFebruāris;  Marts;  Aprīlis; Jūnijs

Jūlijs; Septembris;  Oktobris;  Novembris;  DecembrisJanvāris 2018;  Februāris 2018;  Marts 2018;  Aprīlis 2018;  Maijs 2018;

Jūnijs 2018;  Jūlijs 2018;  Septembris 2018; Oktobris 2018;  Novembris-decembris 2018Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO" - 2017.gads

 

Janvāris  Aprīlis  Jūlijs  Oktobris
 Februāris  Maijs  Augusts  Decembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  


Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO"

Janvāris Aprīlis  
Augusts  Novembris    
 Februāris Jūnijs Septembris
 
 Marts Jūlijs  Oktobris  Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO"

Janvāris  Aprīlis    Augusts         
Februāris  Maijs Septembris
 
Marts Jūnijs  Oktobris   Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO"

Janvāris   Aprīlis       Augusts             
 Februāris  Jūnijs  Oktobris  
 Marts  Jūlijs  Novembris  

 Uzņēmuma informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris      Aprīlis       Jūlijs Oktobris 
 Februāris  Maijs  Augusts  Novembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  

 

Lapas: 1 2


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām