Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Поиск   
 
Часто задаваемые вопросы
 "Ūdens info" - информационный листок предприятия
 Закупки и продажа имущества
 Платные услуги
 

Публикации
Январь 2018

Февраль 2018

Апрель 2018

Май 2018

Июль 2018

Сентябрь 2018

Oктябрь 2018

Ноябрь- декабрь 2018 Информационный листок предприятия Ūdens INFO - 2017 год

Январь Апрель  Июль  Октябрь
 Февраль Mай  Август  Декабрь
 Март Июнь  Сентябрь  


Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO"

Январь  Апрель Август  Ноябрь    
 
 Февраль  Июнь Cентябрь
 
 Март  Июль  Октябрь  Uzņēmuma informatīva lapa "Ūdens INFO"

Январь Апрель  Август
       
Февраль  Май  Сентябрь  
Март  Июнь  Октябрь  Годовые отчеты SIA "Daugavpils ūdens"

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.
 2012 г.  2013 г.  2014.г.  2015.g.  2016.g.    


Информационный листок предприятия "Ūdens info"

Январь    Апрель   Август     
Февраль     Июнь  Октябрь  
Март     Июль  Ноябрь  

 Информационный листок предприятия "ŪDENS info"

Январь  Май  Сентябрь
Февраль  Июнь  Октябрь
 Март  Июль  Ноябрь
 Апрель  Август   Информационный листок предприятия "ŪDENS info"

Январь  Май  Сентябрь
Февраль  Июнь  Октябрь
 Март  Август  Ноябрь
 Апрель    


Информационный листок предприятия "ŪDENS info"

Январь  Апрель Июль  Октябрь
Февраль  Май  Август  Ноябрь
 Март Июнь  Сентябрь  


Информационный листок предприятия "ŪDENS info"

Январь  Апрель  Июль  Октябрь
Февраль  Май  Август  Ноябрь
Март  Июнь  Сентябрь  
Страници: 1 2


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft

Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām