Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Publikācijas
 SIA "Daugavpils ūdens"  informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris  Maijs  Septembris
 Februāris  Jūnijs  Oktobris
 Marts  Augusts  Novembris
Aprīlis    


SIA "Daugavpils ūdens"  informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris  Aprīlis  Jūlijs  Oktobris
 Februāris  Maijs  Augusts  Novembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  

 Uzņēmuma informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris  Aprīlis  Jūlijs  Oktobris
 Februāris  Maijs  Augusts  Novembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  

 

Lapas: 1 2


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām