Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Publikācijas


Ūdens INFO - uzņēmuma informatīva lapa (2011.gads) (Category, 17.02.2011)


 

SIA "Daugavpils ūdens"  informatīva lapa "ŪDENS info"

Janvāris  Aprīlis  Jūlijs Oktobris 
 Februāris  Maijs  Augusts  Novembris
 Marts  Jūnijs  Septembris  

  Аtpakaļ pie saraksta


Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2022 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām