Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       English       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 
 "Ūdens info" - uzņēmuma informatīva lapa
 
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 

Īpašuma struktūra

SIA “Daugavpils ūdens” dibinātājs ir 1 dalībnieks - Daugavpils pilsētas dome (reģ.Nr. 90000077325). Daugavpils pilsētas domei pieder 5 979 839 (pieci miljoni deviņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņas) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100 % no kopējā kapitāla ). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvalde un peļņas sadalē.Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2019 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām