Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       English       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 
 "Ūdens info" - uzņēmuma informatīva lapa
 
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 

SIA ”DAUGAVPILS ŪDENS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

 

Ūdens kvalitātes kontroles pakalpojumi

Pakalpojumu nosaukums

Cena, EUR ar PVN

pH noteikšana ūdenī

1.71

Elektrovadītspējas noteikšana

2.73

Hlorīdjonu noteikšana

5.02

Kopējā cietība

4.73

Kalcija, magnija noteikšana

4.79

Sārmainības noteikšana

5.20

Nitrātjonu noteikšana

11.83

Nitrītjonu noteikšana

4.61

Amonija jonu noteikšana

15.09

Dzelzs noteikšana

13.94

Mangāna noteikšana

14.39

Permanganāta indekss

4.16

Cieto suspendēto vielu noteikšana

6.53

Koloniju skaits 22°C

5.69

Zarnu enterokoku noteikšana

12.38

Duļķainības noteikšana

1.48

Krāsainības noteikšana

3.04

Brīvais un kopējais hlors

3.03

Sulfātu noteikšana

6.21

Fosfātu noteikšana

6.21

Pkop noteikšana

9.03

Slāpekļa kopējā noteikšana

14.39

Ekstraģējamo vielu, naftas produktu noteikšana

42.25

Ūdenī izšķīdušā skābekļa noteikšana

5.05

BSP

13.54

ĶSP

13.61

SVAV noteikšana

17.71

Garša, smarža

1.02

Sausnas saturs

5.08

Izšķīdušais skābeklis

3.05

Sulfītus reducējošo anaerobu (clostridia) sporu noteikšana un uzskaite

16.52

Testēšanas pārskata sagatavošana

2.60

Bakteriālo enzīmu noteikšanas tehnoloģija par Pseudomonas aeruginosa klātbūtni

11.60

Ūdens paraugu ņemšana

4.13

Izšķīdušu anjonu noteikšana

4.55

Escherichia Coli un koliformas baktēriju  skaitīšana (membrānfiltrācijas metode ūdeņiem ar zemu bakteriālo floras fonu)

12.93

Escherichia Coli un koliformas baktēriju  skaitīšana (visticamākā skaitļa metode)

12.92

 


Ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanas pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums

Cena,

EUR ar PVN

Hlora atlikuma pārbaudīšana

2.77

Ūdensvada ievada atslēgšana (akā, kapē)

7.91

Kanalizācijas pieslēgšana maģistrālajam tīklam  (pagalma kanalizācija)

7.39

Ūdensvada pieslēgšana maģistrālajam tīklam (akā, kapē)

7.39

Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšana maģistrālajam tīklam

11.28

Kanalizācijas atslēgšana no maģistrālā tīkla

9.55

Kanalizācijas tīklu tīrīšana ar RIONED iekārtu

30.54

Ūdensvada atkausēšana, 1 st.

27.70

Ūdensvada pieslēgšana SIA "Daugavpils ūdens" tīkliem   (ievads no plastmasas caurules)

31.52

Ūdensvada pieslēgšana SIA "Daugavpils ūdens" tīkliem   (ievads no metāliskas caurules)

44.43

Ūdensvada ievada dezinfekcija (no tērauda caurules)

71.03

Ūdensvada ievada dezinfekcija (no plastmasas caurules)

57.09

Ūdensvada cauruļvada hidrauliskā pārbaude

19.74

Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude

27.72

Ūdensvada atslēgšana uz ziemas periodu

6.15

Ūdensvada pieslēgšana pēc ziemas perioda

8.80


Ūdensskaitītāju apkalpošanas pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums

Cena,

EUR ar PVN

Ūdensskaitītāju rādījumu noņemšana (mēnesī)

2,19

Ūdens skaitītāju plombēšana

3.59

Ūdens pieslēgšana vai atslēgšana (bez metināšanas darbiem), plombēšana

8.55

Ūdens mērītāja mezgla ievešana ekspluatācijā, plombēšana

17.99

Ūdens skaitītāju DN 15 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana - 1 gab.

7.52

Ūdens skaitītāju DN 15 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana - 2 gab.

12.03

Ūdens skaitītāju DN 15 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana - 3 gab.

16.52

Ūdens skaitītāju DN 15 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana - 4 gab.

21.02

Ūdens skaitītāju DN 20-40 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana

17.99

Ūdens skaitītāju DN 50-200 mm noņemšana, uzstādīšana, plombēšana

34.19

Ūdens skaitītāju DN 100, 150, 200 mm tīrīšana, regulēšana, remonts

96.32

 

 

Notekūdeņu atsūknēšanas pakalpojuma cena (fiziskām personām )

 

Nosaukums

Summa atbilstoši noteiktajai apkalpošanas zonai (EUR ar PVN)

1. zona

2. zona

3. zona

4. zona

5. zona

Notekūdeņu atsūknēšana (ar asenizācijas mašīnu),

1 brauciens

20,36

22,71

26,02

31,04

37,58

 


 

Notekūdeņu atsūknēšanas pakalpojumu zonējums.

 

Daugavpilī  ir noteiktās sekojošās notekūdeņu atsūknēšanas apkalpošanas zonas:

 

1.zona:

Daugavpils pilsētas mikrorajoni Centrs, Esplanāde, Dzelzceļnieks, Gajoka, Čerepova, Grīva, Cietoksnis, Jaunbūve;

 

2.zona:

Daugavpils pilsētas mikrorajoni Ezermala, Niderkūni, Liginiški, Vecā Forstādte, Jaunā Forštadte, Judovka, Rugeļi, Dzintari, Ķīmiķu mikrorajons, Kalkūni;

 

3.zona:

Daugavpils pilsētas mikrorajoni Viduspoguļanka, Vizbuļi, Vecie Stropi, Jaunie Stropi, Mežciems, ciemi Kooperators, Maļutki, Mičurinietis, Daugava, Celtnieks, Sīkumi, Peski, Laucesa;

 

4.zona:

Vecstropu Daugavpils novada daļa, Stropu ciema Daugavpils novada daļa, Krauja, Lociki, Mazie Stropi;

 

5.zona:

Križi

 

 

Notekūdeņu atsūknēšanas cena (juridiskam personām), ja ir noteikts notekūdeņu apjoms*

 

Nosaukums

Summa atbilstoši noteiktajai apkalpošanas zonai (EUR ar PVN)

1. zona

2. zona

3. zona

4. zona

5. zona

Notekūdeņu atsūknēšana (ar asenizācijas mašīnu),

1 brauciens

17,11

19,46

22,76

27,78

34,33

Notekūdeņu atsūknēšana (ar kombinēto kanālu mazgājamo mašīnu),

1 brauciens

28,06

30,67

34,35

39,95

47,24

 

* Notekūdeņu apjoms ir atsevišķi noteikts līgumā un nav šis kalkulācijas sastāvdaļa

 

 

Ražošanas notekūdeņu pieņemšanas izcenojumi (juridiskām personām)

  

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu pieņemšanas un apstrādāšanas cena,

1 m3 (pieņemot no asenizatoriem)

 

Nosaukums

Summa atbilstoši noteiktajai piesārņojuma kategorijai*, EUR ar PVN

1.

kategorija

2.

kategorija

3.

kategorija

4.

kategorija

5.

kategorija

6.

kategorija

7.

kategorija

1 m3 decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu pieņemšana un apstrāde

0.46

1.16

3.48

5.81

8.13

10.45

12.78

 

* Notekūdeņu piesārņojuma kategorija  ir noteikta līgumā

 

 

 

Citi pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums

Cena,

EUR ar PVN

Tehniskā konsultācija, 1 st.

8.87

Ūdens mucas transportēšana, 1 km

0.70

 

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2018 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām