Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Поиск   
 
Часто задаваемые вопросы
 "Ūdens info" - информационный листок предприятия
 Закупки и продажа имущества
 Платные услуги
 

Нормативные документы#e3ecf3

Nr.
 
Dokumenta nosaukums
LR likumi
1
2
LR likums „Aizsargjoslu likums
3
4
5
LR likums “Par piesārņojumu
6
7
8
9
10
LR likums „Būvniecības likums
11 LR likums "Ķīmisko vielu līkums"
12  LR likums "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums"
LR MK noteikumi
   
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”
24
MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas  būves”
25
MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”
26
27  LR MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
28
29
30
LR MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
31
32
33
34
35
36
37
ES Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu
38
39
40
41 LR MK noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"
42 LR MK noteikumi Nr.174 " Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
 Daugavpils pilsētas domes noteikumi
43
44 Saistošie Noteikumi Nr.44 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”
 SIA "Daugavpils ūdens" noteikumi
45

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft

Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām