Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 


Klientu ievērībai!

No 2019.gada 1.janvāra iesniegt ūdensmērītāju rādījumus un saņemt rēķinus Jūs varēsiet pēc adreses mans.udens.lv

Lai reģistrētos portālā 'mans.ūdens.lv', pievienojieties esošai klientu sadaļai, pēc kā Jūs tiksiet pārvirzīti, uz 'mans.udens.lv', kur pabeigsiet reģistrāciju.

Tehnisko kļūmju gādījumā rakstiet uz e-pasta adresi oleg@daugavpils.udens.lv.  Reģistrētiem KLIENTIEM

Lietotāja numurs


Parole


7. Kods no kodu kalkulatora
Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām