Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

 Kooperatīva „Jaunā Forštadte” biedru ievērībai!

 Paziņojam, ka saskaņā ar noslēgtā starp SIA ”Daugavpils ūdens” un kooperatīvu ”Jaunā Forštadte” līguma noteikumiem, apmaksu par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pēc 01.10.2013. gada  jāveic pēc jūsu kooperatīva izrakstītiem kārtējiem rēķiniem (izņemot līdz 01.10.2013. sniegtiem un neapmaksātiem „Daugavpils ūdens” pakalpojumiem).

(šeit ir māju saraksts) 

Aprēķini

Kā aprēķināt ūdens patēriņu?

• Ūdens daudzumu, ko patērē Klients, nosaka atbilstoši Objekta ūdensvada ievadā uzstādītā ūdens mērītāja rādījumiem. Ūdens mērītājam jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām

• Notekūdeņu daudzumu, ko pilsētas kanalizācijas tīklā no Objekta novada Klients, nosaka atbilstoši ūdens daudzumam, ko  Klients patērē no pilsētas ūdensvada un/vai lokālā ūdens avota saskaņā ar   ūdens mērītāja rādījumiem, vai saskaņā ar notekūdeņu mērītāja rādījumiem kanalizācijas izvadā.

• Mājās, kur nav uzstādīts ūdens skaitītājs uz ūdensvada ievada, izlietotā ūdens daudzumu nosaka, atbilstoši LBN  221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”  ūdens patēriņa normām

• „Daugavpils ūdens” veic norēķinus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ar Klientu atbilstoši apstiprinātiem tarifiem. Kārtību, kādā veicami maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, nosaka noslēgtais Līgums.

Kā veikt maksājumus?

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem  skaidrā naudā (EUR) var norēķināties:

• Latvijas komercbanku norēķinu punktos
• Latvijas Pasta nodaļās
• SIA „Daugavpils ūdens” kasē (Ūdensvada 3)

Bezskaidras naudas norēķinus ar pārskaitījumu var veikt:

• ar Internetbanku starpniecību
• ar bankas pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem:

Banka nosaukums
Norēķinu konts
Banka kods
Swedbank AS
LV65 HABA 0001 4080 5086 0
HABALV22
AS Luminor Bank LV05 RIKO 0002 0110 0469 4 RIKOLV2X
AS SEB banka
LV26 UNLA 0005 0006 0932 7
UNLALV2X
AS Citadele banka
LV56 PARX 0000 8724 7101 4
PARXLV22

  

  Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2021 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām