Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par īpaši stingru ierobežojumu ieviešanu (jeb stingrā "lokdauna" izsludināšanu) Covid-19 izplatības ierobežošanai  laika periodā no 2021.gada 21.oktobra un līdz 15.novembrim  (vai līdz valdības īpašiem paziņojumiem) klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība) tiks SLĒGTA. (Atvainojamies klientiem, kuri jau veica iepriekšēju pierakstu Klientu apkalpošanas centra  apmeklējumam vai maksājumu veikšanai uzņēmuma kasē).


Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas arī attālināti:


  •Klientu apkalpošanas centrs  (ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, lietošanas un apmaksas noteikumi; Informācija par līgumu noslēgšanas kārtību;  pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtība pieslēgšanai ū/l tīkliem; decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija utt. - tālr.654 21568, 654 24761, 62103020 klientu.nodala@daugavpils.udens.lv;


•Tehniskā nodaļa (tehnisko noteikumu izsniegšana un konsultācijas pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem) – tālr.654  22552, 654 47818 kontakti@daugavpils.udens.lv;


•Dežurējošais dispečers (operatīva  informācija par remontdarbiem un avārijas situācijām ielu ūdensvada un kanalizācijas tīklos)  – tālr.654 24251 vai m.t. 20229913;


•Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija (dzeramā ūdens, virzemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to testēšana akreditētā  laboratorijā)  – tālr. 654 07523,  labor@daugavpils.udens.lv;


•Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, kontakti@daugavpils.udens.lv


•Ūdensmērītāju grupa (informācija par ūdensmērītāju uzstādīšanu, ekspluatāciju un verificēšanas termiņiem) – 654 23961;
 

·    

! Atgādinām, ka dažāda veida iesniegumi vai pieteikumi pakalpojumu saņemšanai ir iesniedzami arī elektroniski (nosūtot aizpildītu un parakstītu ar drošu e-parakstu dokumentu uz klientu.nodala@daugavpils.udens.lv ).
Parakstītus dokumentus papīra formātā vat nosūtīt  pa pastu (SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3,Daugavpils, Latvija, LV 5401) vai ievietot pastkastītē SIA “Daugavpils ūdens” caurlaides punktā Ūdensvada ielā 3 (pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā).
 

Iesniegumu veidlapas :


•    PIETEIKUMS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI (ATVĒRT ŠEIT)

•    DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
-  fiziskām personām (ATVĒRT ŠEIT)
- kopīpašniekiem (daudzīvokļu dzīvojamā māja) (ATVĒRT ŠEIT)


•    IESNIEGUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN/VAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI (ATVĒRT ŠEIT)Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2021 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām