Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtējās situācijas atcelšanu visā Latvijas Republikas teritorijā un ņemot vērā daudzu klientu vēlmes, SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no 2022.gada 1.marta uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī) tika atsākta klientu pieņemšana klātienē, t.sk. norēķinu kases darbība (bez Covid-19 sertifikāta, ievērojot visus piesardzības noteikumus)

Klientu pieņemšanas laiks -
Darba dienās no 8:00 līdz 16:30, otrdien no 8:00 līdz 18:00 (pusdienas pārtraukums no plkst.12:00 līdz12:30).

! SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka apmeklētājiem ir jābūt piesardzīgiem un atbildīgiem – ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas un ievērot citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai. Lūdzam neapmeklēt uzņēmumu, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku. 

Atgādinām, ka dažāda veida iesniegumi vai pieteikumi pakalpojumu saņemšanai ir iesniedzami arī elektroniski (nosūtot aizpildītu un parakstītu ar drošu e-parakstu dokumentu uz klientu.nodala@daugavpils.udens.lv ).
Parakstītus dokumentus papīra formātā vat nosūtīt  pa pastu (SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3,Daugavpils, Latvija, LV 5401) vai ievietot pastkastītē SIA “Daugavpils ūdens” caurlaides punktā Ūdensvada ielā 3 (pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā).
 

Iesniegumu veidlapas :


•    PIETEIKUMS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI (ATVĒRT ŠEIT)

•    DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
-  fiziskām personām (ATVĒRT ŠEIT)
- kopīpašniekiem (daudzīvokļu dzīvojamā māja) (ATVĒRT ŠEIT)


•    IESNIEGUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN/VAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI (ATVĒRT ŠEIT)


Vienlaikus aicinām klientus rūpīgi izvērtēt personīgās apmeklēšanas nepieciešamību un joprojām maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti:


  •Klientu apkalpošanas centrs  (ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, lietošanas un apmaksas noteikumi; Informācija par līgumu noslēgšanas kārtību;  pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtība pieslēgšanai ū/l tīkliem; decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija utt. - tālr.654 21568, 654 24761, 62103020 klientu.nodala@daugavpils.udens.lv;


•Tehniskā nodaļa (tehnisko noteikumu izsniegšana un konsultācijas pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem) – tālr.654  22552, 654 47818 kontakti@daugavpils.udens.lv;


•Dežurējošais dispečers (operatīva  informācija par remontdarbiem un avārijas situācijām ielu ūdensvada un kanalizācijas tīklos)  – tālr.654 24251 vai m.t. 20229913;


•Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija (dzeramā ūdens, virzemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to testēšana akreditētā  laboratorijā)  – tālr. 654 07523,  labor@daugavpils.udens.lv;


•Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, kontakti@daugavpils.udens.lv


•Ūdensmērītāju grupa (informācija par ūdensmērītāju uzstādīšanu, ekspluatāciju un verificēšanas termiņiem) – 654 23961;
 

·    

 Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2023 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām