Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka ņemot vērā LR valdības un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas (www.spkc.gov.lv), klientu pieņemšana  klātienē  tiek nodrošināta  tikai pēc iepriekšējā pieraksta  (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē),  zvanot pa tālr. 62103020 .


Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas arī attālināti:

•    Klientu apkalpošanas centrs  - tālr. 654 21568, 654 24761, m.t.62103020,  klientu.nodala@daugavpils.udens.lv;
•    Tehniskā nodaļa – tālr.654  22552, kontakti@daugavpils.udens.lv;
•    Avārijas dienests– tālr.654 24251 vai m.t. 20229913;
•    Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija – tālr. 654 07523, labor@daugavpils.udens.lv;
•    Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, kontakti@daugavpils.udens.lv

! Atgādinām, ka šajā periodā dažāda veida iesniegumi vai pieteikumi pakalpojumu saņemšanai ir iesniedzami arī elektroniski (nosūtot aizpildītu un parakstītu ar drošu e-parakstu dokumentu uz klientu.nodala@daugavpils.udens.lv ).
Parakstītus dokumentus papīra formātā vat nosūtīt  pa pastu (SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3,Daugavpils, Latvija, LV 5401) vai ievietot pastkastītē SIA “Daugavpils ūdens” caurlaides punktā Ūdensvada ielā 3 (pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā).
 

Iesniegumu veidlapas :


•    PIETEIKUMS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI (ATVĒRT ŠEIT)

•    DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
-  fiziskām personām (ATVĒRT ŠEIT)
- kopīpašniekiem (daudzīvokļu dzīvojamā māja) (ATVĒRT ŠEIT)


•    IESNIEGUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN/VAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI (ATVĒRT ŠEIT)Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2021 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām