Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

TARIFI

SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu apstiprinātie tarifi (bez PVN):

No 2023.gada 1.oktobra:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 1,05 EUR/m³;
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,19 EUR/m³.

! Klienti pēc jauniem tarifiem aprēķinātos rēķinus saņems š.g. novembrī.

 

No 2023.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.septembrim:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,93 EUR/m³;
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,15 EUR/m³.

No 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim :
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,90 EUR/m³;
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,12 EUR/m³.

No 2022.gada  1.oktobra līdz 2023.gada 28.februārim :

•    ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 1,14 EUR/m3 ,
•     kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,48 EUR/m3 .

 

APRĒĶINA TABULAS APMAKSAI PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMIEM
(no 01.10.2023. )

 APRĒĶINA TABULAS APMAKSAI PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMIEM
(no 01.05.2023. līdz 30.09.2023.)

 APRĒĶINA TABULAS APMAKSAI PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMIEM
(no 01.03.2023. līdz 30.04.2023.)

APRĒĶINA TABULAS APMAKSAI PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMIEM
(no 01.10.2022. līdz 28.02.2023.)

 

 ___________________________________________________________________    

Maksu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, jāaprēķina,  reizinot  izlietoto kubikmetru skaitu ar  tarifu un  21% PVN likmi   un  galīgo  rezultātu  noapaļojot atbilstoši Latvijas Bankas  norādījumiem.
 

*Neaizmirstiet līdz katra tekošā mēneša 28.datumam norēķināties
par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiemCopyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām