Daugavpils ūdens   latviski       По-русски       Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 

Tarifi

PAZIŅOJUMS


SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2014.gada 12.marta Padomes lēmumu Nr.35 ir apstiprinājusi jaunus SIA „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. maijā un tie būs šādi:
• Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0.72 EUR/m3 (bez PVN)
• Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0.74 EUR /m3 (bez PVN)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu var apskatīt  ŠEIT:
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/LemumsN035D12032014.pdf,
http://likumi.lv/doc.php?id=265013

_____________________________________________________

SIA „Daugavpils ūdens”  07.08.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK 12.05.2010. Padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” .

Paziņojums par tarifa projektu 

_______________________________________________________________________________________________
    

Maksu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, jāaprēķina,  reizinot  izlietoto kubikmetru skaitu ar  tarifu un  21% PVN likmi   un  galīgo  rezultātu  noapaļojot atbilstoši Latvijas Bankas  norādījumiem.
 

*Neaizmirstiet līdz katra tekošā mēneša 28.datumam norēķināties
par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiemCopyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2021 , All rights reserved.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
„Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām