Daugavpils ūdens   Karte
Meklēšana   
 
Bieži uzdodamie jautājumi
 Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem
 Iepirkumi un mantas atsavināšana
 Maksas pakalpojumu cenrādis
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija
 


“DAUGAVPILS ŪDENS” nodrošina ar kvalitatīviem, drošiem un nepārtrauktiem ūdensapgādes pakalpojumiem 85 tūkst. Daugavpils pilsētas, ka arī Daugavpils novada tuvāk stāvošo pagastu  iedzīvotājus  un  ap 700 uzņēmumu un organizāciju. Uzņēmums sniedz sekojošus pamatpakalpojumus:

 • dzeramā ūdens ieguve un apgāde; 
 • notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
 • ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu apkalpošana un uzturēšana
 • PUBLISKIE  PAKALPOJUMI

  Tīklu būvniecības un remonta jomā

  • tehnisko noteikumu izsniegšana pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
    

  Ūdens kvalitātes kontroles jomā

  •  dzeramā ūdens , virzemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to testēšana akreditētā  laboratorijā

   

  Informācijas sniegšana par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu:

  • ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi
  • projektēšanas, pieņemšanas un pievienošanas kārtība pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
  • līgumu "Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu" noslēgšanas kārtība 
  • informācija par ūdensmērītāju uzstādīšanu, ekspluatāciju un verificēšanas termiņiem
  • dzeramā ūdens  kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasības
  • avārijas dienestu operatīvā informācija (visu diennakti 654 24251)

   

     Copyright © SIA "Daugavpils ūdens" 2003-2024 , All rights reserved.
  Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5400, Latvia. Izstrādāts LatInSoft
  Patērētāju Internet- apkalpošanas sistēma izstrādāta projekta
  „Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvija” (Nr.2003/LV/16/P/PA/008 ) ietvaros
  Eiropas Savienība (Kohēzijas Fonds) finansē 75 % no šī projekta kopējām izmaksām